Przykazania

10 Przykazan wzorowego Strażaka

          "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"

  1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie munduru strażackiego czyni cię już strażakiem, albowiem jeśli paradujesz w mundurze, a zaniedbujesz swoich obowiązków, jesteś jako wilk w owczej skórze.
  2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest podstawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka zdobić powinny.
  3. Bądź czujny - czujny jak kogut w nocy, jak orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.
  4. Bądź odważny, ale i rozważny. Nie narażaj życia i zdrowia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da, lub gdzie oczywiste niebezpieczeństwo życiu zagraża. Nie czyń brawury, dla popisu, lecz wszystko czyń co każe obowiązek, co każą przełożeni, co wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.
  5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się własnej woli.
  6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głos: "Porządek jest duszą świata". Bez porządku ani państwo, ani dom ostać się nie może.
  7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzystwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej rzeszy bojowników walczących pod sztandarem najczystszej miłości bliźniego.
  8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne hasło strażackie: "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeństwo w drużynach strażackich.
  9. Będziesz spełniał obowiązki swoje z ochotą. Jesteś ochotnikiem, więc nie czyń jak najemnik, który rad wykręca się od roboty.
  10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub kalectwa.

(na podstawie "Strażak" z 1901 r.)

                                         Modlitwa   Strażaka
 
 
 
                             Panie z Twojego Błogosławienstwa stanęliśmy w szeregi Floriana
                      by z wszelkimi żywiołami i o życie ludzkie prowadzić bój
                      lecz tylko Twoja wola ochroni nas,
                      bo my służyc chcemy na wzór twój.
 
                         To Ty obdarzyłeś mnie w dobry słuch
                      bym w potrzebie drugiego usłyszeć mógł.
                      A serca i rozum otworz nam  ,
                      bo w chwilach trudnych roztrzygać musi każdy sam
 
                         A jeśli wola Twoja bym życie swoje na ołtarzu poświęcić miał
                     Błogosław Panie i w opoiekę weż rodzinę mą
                     Takie ostatnie życzenie mam......
                      - bom bliżniego  chronić chciał.
 
                            
                            autor
                             S.O
Koniec rozmowy na czacie

             Modlitwa   Strażaka

 
 
          Panie z Twojego Błogosławienstwa stanęliśmy w szeregi Floriana
   by z wszelkimi żywiołami i o życie ludzkie prowadzić bój
   lecz tylko Twoja wola ochroni nas,
   bo my służyc chcemy na wzór twój.
 
          To Ty obdarzyłeś mnie w dobry słuch
    bym w potrzebie drugiego usłyszeć mógł.
    A serca i rozum otworz nam,
    bo w chwilach trudnych roztrzygać musi każdy sam
 
          A jeśli wola Twoja bym życie swoje na ołtarzu poświęcić miał
    Błogosław Panie i w opoiekę weż rodzinę mą
    Takie ostatnie życzenie mam......
      - bom bliźniego  chronić chciał.
 
                            
 autor
 S.O