Własne inicjatywy jednostek OSP

25.10.2010 19:14

Własne inicjatywy jednostek OSP

Jednostki OSP z terenu  naszej gminy wykazały  dużą inicjatywę w pozyskiwaniu  sprzętu i wyposażenia  po powodzi  w maju i czerwcu 2010 roku korzystając  z możliwości jakie  stworzyło wiele instytucji  wspierających lokalne inicjatywy.

Polsko-Amerykańska  Fundacja Wolności  i Akademia rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie”  uruchomiły akcję pomocy  dla lokalnych organizacji społecznych. Dotacje o łącznej wartości  375 tys. złotych  otrzymało 56 organizacji  w tym wiele ochotniczych straży pożarnych.

 

Wśród  7 jednostek z naszego powiatu,  które otrzymały wsparcie w wysokości od  9 000 – 10 000 zł  znalazły się  aż 3 jednostki z terenu naszej gminy: Krzanowice, Pietraszyn i Wojnowice.

 

W ramach wsparcia OSP Krzanowice otrzymało: motopompę szlamową, radiostację nasobną, węże W 75  - 8 szt., buty typu oficer – 8 par.

 

OSP Pietraszyn  otrzymało: ubiór bojowy strażaka wraz z butami  - 6 kpl, buty ochronne dla pilarzy 4 pary,  rękawice  - 10 par.

 

OSP Wojnowice otrzymało: ubiór  bojowy strażaka wraz z butami – 5 kpl, węże tłoczne W-52 – 2 szt., buty ochronne dla pilarzy 3 pary.

 

Sprzęt przekazano jednostkom za pośrednictwem  Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej w Raciborzu.

 

Jednostka OSP Krzanowice znalazła się również wśród  444 jednostek z całego kraju, którym zostanie zakupiony   sprzęt z pieniędzy zebranych 4 lipca 2010 roku w ramach Akcji „Stop Powodziom” organizowanej przez Jurka Owsiaka.

 

Z dochodu  wypracowanego przez członków OSP Wojnowice i inne organizacje wiejskie   w ramach organizowanych dożynek   jednostka w  Wojnowicach zakupiła kompletny zestaw ratowniczy PSP R1 . W skład  zestawu wchodzi: torba medyczna z aparatem tlenowym do tlenoterapii, nosze typu deska i szyny Kramera. Dodatkowo jednostka zakupiła  water gel  - środek  służący do opatrywania poparzeń. Łączna wartość  zakupionego z własnych środków  zestawu wynosiła 5  tyś zł.

 

Zakupując zestaw  i dysponując przeszkolonymi ratownikami jednostka w Wojnowicach  jest przygotowana do udzielenia pierwszej pomocy.

 

Pozyskanie sprzętu ze źródeł zewnętrznych wymaga  dużego zaangażowania członków, spełnienia odpowiednich kryteriów co ma odzwierciedlenie w składanych wnioskach i pomimo intensywnego działania  wszystkich jednostek  o przyznaniu wsparcia często decydują kryteria priorytetowe  oraz szczęście wnioskodawców.