INSTRUKCJA ALARMOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU

16.11.2010 10:40

 

INSTRUKCJA ALARMOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU1.Każdy, kto zauważy pożar zobowiązany jest natychmiast zaalarmować:

-Straż Pożarną -telefon 998

-miejscową OSP -wyłącznik syreny alarmowej znajduje się przy OSP-WOJNOWICE2.Poczekać na przybycie jednostki straży pożarnej, wskazać miejsce pożaru oraz udzielić wyczerpujących informacji o zaistniałym pożarze.3.W razie potrzeby alarmować:

a) pogotowie ratunkowe telefon 999

b) policję telefon 997

c) pogotowie energetyczne telefon 991

d)pogotowie gazowe telefon 992

 
 Na podstawie art.41 z dnia 12.06.1975r. O ochronie p.poż. (Dz.U nr 20 poz.106) osoby, które w czasie akcji ratowniczo – gaśniczej bezpodstawnie odmówiły wykonanie poleceń wydawanych przez kierownika akcji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.